42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Trwa nabór SMART Konsorcja

Trwa nabór wniosków w ramach Ścieżki SMART na projekty realizowane w konsorcjach

Nabór prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla konsorcjów:

 • dużych przedsiębiorstw lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP lub
 • dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub
 • dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

Alokacja: 1 335 000 000 zł, w tym:

 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja z udziałem dużego przedsiębiorcy;
 • 667 500 000 zł na projekty realizowane przez konsorcja bez udziału dużego przedsiębiorcy.

Najważniejsze informacje:

   • W każdym module może wziąć udział maksymalnie 3 konsorcjantów. W każdym module może uczestniczyć inny zestaw konsorcjantów
   • Koszty kwalifikowane modułu B+R muszą stanowić minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu
   • Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo
   • Organizacja badawcza i organizacja pozarządowa mogą być wyłącznie konsorcjantami
   • Organizacja badawcza może wziąć udział wyłącznie w realizacji modułu B+R
   • Organizacja pozarządowa otrzymuje dofinansowanie w wysokości i na warunkach określonych dla przedsiębiorstw. Może wziąć udział w realizacji wszystkich modułów
   • Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie
   • Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu wynosi:
       • w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego nie wchodzi duże przedsiębiorstwo – 1 mln
       • w przypadku modułu B+R realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzi duże przedsiębiorstwo - 2 mln zł
   • Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania: uzależnione od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów
   • Dofinansowanie w projektach będzie miało charakter dotacji i będzie udzielane w formie pomocy publicznej i pomocy de minimis dla lidera konsorcjum
   • Członkowie konsorcjum otrzymują finansowanie wyłącznie w formie pomocy de minimis, a organizacje badawcze w ramach swojej działalności niegospodarczej uzyskują wsparcie bez pomocy publicznej i może otrzymać dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych
   • Na realizację modułu wdrożenia innowacji będzie udzielana dotacja warunkowa
   • Projekt dofinansowany w naborze musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu e-mail: kontakt@eig.net.pl


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com