42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Nabory Łódzkej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Termin naboru: wrzesień – listopad 2022.

Instytucja wdrażająca: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. pełni funkcję Podmiotu Zarządzającego.

Wnioskodawcy:  Przedsiębiorcy, w tym MSP oraz duzi przedsiębiorcy.

Na co:

1) Typ 1: Nowe kierunki eksportu - Dofinansowanie dotyczy udziału w roli wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych,

 2) Typ 2: Re_start inwestycyjny - Pomoc będzie ukierunkowana na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, a efektem działań inwestycyjnych będzie wprowadzenie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej, które wymuszone zostały negatywnymi skutkami Brexit,

 3) Typ 3: Akcja adaptacja do zmian - Dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, a także projekty, dzięki którym przedsiębiorcy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi na nowych rynkach (Grupa 1 – przedsiębiorcy, którzy zamierzają kontynuować współpracę ze Zjednoczonym Królestwem i potrzebują podjąć działania związane z adaptacją swojego przedsiębiorstwa do nowych warunków wymiany handlowej, Grupa 2 – przedsiębiorcy którzy ze względu na ograniczenia wprowadzone w Umowie o handlu i współpracy między UE i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem, z drugiej strony, muszą poszukiwać nowych rynków dla swoich produktów (wyrobów i usług),

 4) Typ 4: Brexit bez straty – (wyłącznie w formie pomocy de minimis. Pomoc dotyczy udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE).

 

Terminy : Dla typu 1. Nowe kierunki eksportu, typu 2. Re_start inwestycyjny, oraz typu 3. Akcja adaptacja do zmian, okres realizacji projektu rozpoczyna się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu  10 000 Euro, maksymalna wartość kk – 500 000 Euro.

 

Obowiązujące limity:

1) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 500 000,00 EUR;

2) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z opracowaniem modelu biznesowego/strategii rozwoju wynosi 15 000,00 EUR;

3) maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z udziałem w targach, wystawach o charakterze międzynarodowym, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych wynosi 50 000,00 EUR.

 

W ramach jednego projektu można łączyć typy: 1. Nowe kierunki eksportu, 2. Re_start inwestycyjny, 3. Akcja adaptacja do zmian.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com