42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź

Aktualności

Inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – dofinansowanie dla firm przetwórstwa rolno-spożywczego.

Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

Czytaj dalej


Nabory Łódzkej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1: Nowe kierunki eksportu 2: Re_start inwestycyjny 3: Akcja adaptacja do zmian 4: Brexit bez straty

Czytaj dalej


Działanie XIII.1 REACT-EU DLA PRZEDSIĘBIORSTW - Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na udzielenie wsparcia MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 oraz podniesienia ich konkurencyjności. W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Czytaj dalej


Robogrant - dofinansowanie dla firm produkcyjnych z PARP

Wsparcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów w sektorze produkcyjnym: - zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne), - zakup robotów i kobotów, - zakup oprogramowania,

Czytaj dalej


Pożyczki preferencyjne Jeremie – pożyczki na cele inwestycyjne a także płynnościowe.

Inicjatywa JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego MŚP, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Czytaj dalej


„Duża współpraca” – kolejny nabór ARiMR planuje w kwietniu 2022 roku!

Zgodnie z aktualnym harmonogramem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwietniu 2022 roku uruchomiony zostanie nabór w ramach Działania WSPÓŁPRACA (tzw. duży nabór).

Czytaj dalej


„Mała współpraca” – wnioski o wsparcie grup operacyjnych tworzących krótkie łańcuchy dostaw są przyjmowane do 31 stycznia 2022 roku.

Jeszcze do 31 stycznia 2022 roku przyjmowane są przez ARiMR wnioski od grup operacyjnych zainteresowanych tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw.

Czytaj dalej


Nabór dla sprzedawców / przetwórców ziół i producentów pasz wolnych od GMO został zakończony.

29 grudnia 2021 roku zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Czytaj dalej


Rozstrzygnięcie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosiła: 58 137 750,00 PLN.

Czytaj dalej


Konkurs dla Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach rozstrzygnięty!

Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPPD.01.02.01‐IZ.00‐20‐001/16, ogłoszonym w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Czytaj dalej


Ogłoszono termin drugiego naboru wniosków w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020 dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Poznaliśmy termin drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skierowanego do przedsiębiorców. Dokumentacje aplikacyjne będzie można składać w ARiMR w terminie 10 kwietnia – 09 maja 2017 roku.

Czytaj dalej


Wszyscy Klienci Euro Invest Group, starający się o wsparcie w ramach poddziałania 4.2. PROW 2014-2020, podpisali umowy z ARIMR!

Z radością informujemy, że wszyscy Klienci Euro Invest Group, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne w ramach naboru w grudniu 2015 roku, którzy zdecydowali się realizować swoje inwestycje, pozytywnie przeszli weryfikacje i podpisali umowy o przyznaniu pomocy z ARiMR.

Czytaj dalej


Wybór projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP

Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w konkursie numer RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP.

Czytaj dalej


Zakończono nabór w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dokonano wyboru projektów do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


Rozstrzygnięcie konkursu 2/1.2/2015_INNOMED - Program sektorowy „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2015_INNOMED, zorganizowanego przez NCBR w ramach Programu sektorowego „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.

Czytaj dalej


Strony

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com