42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Doradztwo strategiczne

Pomoc w opracowaniu i realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług doradztwa strategicznego,   obejmującego całościowe i kompleksowe wsparcie w zakresie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W dzisiejszych czasach osiągnięcie sukcesu biznesowego na dłuższą metę nie jest możliwe bez spójnej, przemyślanej i skutecznej strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Jej stworzenie i wdrożenie pozwala zredukować koszty, osiągnąć wzrost sprzedaży, a w konsekwencji  systematycznie zwiększać wartość firmy. U podstaw każdej strategii rozwoju leży określenie celów działania i sposobów ich realizacji. Jednakże ustalenie kierunku rozwoju biznesu w perspektywie długoterminowej, to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed kadrą zarządzającą.  Spoglądając od wewnątrz na swoją firmę bardzo często nie dostrzega się szans jakie jeszcze w niej drzemią oraz zagrożeń, które na nią czyhają. Ocena Państwa strategicznych pomysłów biznesowych przez naszych ekspertów może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia i zminimalizować potencjalne ryzyka.

Na potrzeby doradztwa strategicznego m.in. przeprowadzamy analizę skuteczności systemu zarządzania oraz efektywności wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie, identyfikujemy kluczowy potencjał rozwojowy, dokonujemy analizy mocnych i słabych stron Klienta, jak również pozytywnych i negatywnych okoliczności związanych z otoczeniem rynkowym (analiza SWOT). Wynikiem tych czynności jest określenie optymalnych rozwiązań oraz planów działania i ustalenie harmonogramu ich realizacji.

W związku z powyższym nasza oferta obejmuje także wszelką pomoc dotyczącą wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym w zakresie:

  • określenia potrzeb inwestycyjnych,
  • przeprowadzenia urzędowych procedur,
  • wyboru wykonawców prac budowlanych,
  • wyboru dostawców poszczególnych elementów inwestycji,
  • wskazania możliwych do zastosowania konkretnych rozwiązań technicznych w wielu branżach produkcyjnych i usługowych,
  • przejęcia przez nas prowadzenia księgowości firmy,
  • wskazania sposobów finansowania działalności, zarówno bieżącej, jak i inwestycyjnej,
  • doboru najlepszych instrumentów wsparcia we współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami finansowymi.

Dzięki wieloletnim doświadczeniom oraz rozbudowanej sieci kontaktów pomagamy
w poszukiwaniu, weryfikacji i doborze potencjalnych kooperantów i partnerów biznesowych: kontrahentów handlowych, producentów, dystrybutorów, dostawców oraz odbiorców usług, produktów i  technologii, kooperantów, jednostek i organizacji naukowych.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji usługi dostosowywany jest każdorazowo do sytuacji
i konkretnych potrzeb Klienta.

Zaufało nam ponad 400 Klientów

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com