42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Rozstrzygnięcie konkursu 2/1.2/2015_INNOMED - Program sektorowy „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”

 

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach  konkursu 2/1.2/2015_INNOMED, zorganizowanego przez NCBR w ramach  Programu sektorowego „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w  konkursie ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020 wynosiła  95 mln zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 10 projektów zostało zarekomendowanych do dofinansowania.  Po aktualizacji listy rankingowej, projekt przygotowany przez naszą firmę dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych zajął 3 miejsce.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com