42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – dofinansowanie dla firm przetwórstwa rolno-spożywczego.

TERMIN NABORU: Październik 2022 r. (plan)

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: ARiMR

WNIOSKODAWCY:

Mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania.

 NA CO:

- budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków, budowli związanych z prowadzoną działalnością, a także inne infrastruktury (m.in. instalacji fotowoltaicznych, oczyszczalni ścieków), 

- zakup nowych maszyn i urządzeń, 

- zakup nowych środków transportu specjalistycznego, 

- zakup oprogramowania,  

- koszty ogólne.

 

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

- dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, 

- limity pomocy (wysokości wsparcia):

3 mln – mikroprzedsiębiorstwa, 

10 mln – małe przedsiębiorstwa, 

15 mln – średnie przedsiębiorstwa. 

 

 

 


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com