42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Informacja o dofinansowaniu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu  państwa.

Nazwa Projektu: „Podniesienie konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii dla celów świadczenia usług”.

Całkowita wartość Projektu: 1 976 241,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 952 925,35 PLN

Nazwa Beneficjenta: Euro Invest Group Marcin Zdziechowski i Tomasz Skalski Spółka Jawna

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Zaufało nam ponad 400 Klientów

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com