42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Dotacja w kwocie 563 247 523,35 zł w ramach działania 4.2. POIR

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)  zakończył ocenę wniosków  dla działania 4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem było wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

W  ramach konkursu zarekomendowanych do dofinansowania zostało 5 projektów na łączną kwotę dotacji: 563 247 523,35 PLN.  W tym wąskim gronie znalazł się także projekt opracowywany dla jednego z naszych Klientów  - Narodowego Centrum Badań Jądrowych.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com