42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Pożyczki preferencyjne Jeremie – pożyczki na cele inwestycyjne a także płynnościowe.

Inicjatywa JEREMIE jest atrakcyjną formą wsparcia finansowego, oferowanego MŚP, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

a)     Pożyczki na cele inwestycyjne w ramach inicjatywy Jeremie II*

Cel pożyczki:

 • koszty wykonania robót budowlanych, modernizacji i wyposażenia lokali i budynków, w  których prowadzona jest obecnie lub docelowo działalność gospodarcza
 • koszty zakupu nieruchomości bez gruntu
 • koszty nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • koszty zakupu samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i specjalnych, wydatki na inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju Przedsiębiorcy.

kwota                                                                      okres kredytowania

maks. 1,5 mln zł                                                      5 lat

oprocentowanie                                                        okres karencji

od 0,24 % w skali roku                                           max. 3 m-cy

 

b)     Pożyczki płynnościowe na wydatki bieżące i stałe*

Cel pożyczki:

 • zakup towarów handlowych oraz surowców produkcyjnych
 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS i Urzędowi Skarbowemu)
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenia lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej

Wnioskowana kwota pożyczki nie może przekroczyć:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Wnioskodawcę za rok 2019
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

kwota                                                                       okres kredytowania

maks. 1.000 000 zł                                                    6 lat

oprocentowanie                                                         okres karencji

1,13% - 2,73% w skali roku                                     max. 6 m-cy

* – zarówno dostępność pożyczek jak i aktualne warunki mogą się zmieniać w czasie roku w zależności od bieżącej sytuacji a także dostępności środków w danym województwie.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com