42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Rozstrzygnięcie konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-038/16 dla Działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w  konkursie wynosiła: 58 137 750,00 PLN.

W ramach naboru złożonych zostało 121 wniosków z czego 55 przeszło ocenę formalną, zaś 50 wniosków otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną. Ostatecznie 19 projektów zostało zarekomendowanych do dofinansowania.  W gronie najlepiej ocenionych wniosków znalazł się projekt przygotowany przez nasza firmę zaatutowany „Rozpoczęcie wytwarzania folii biodegradowalnej jako efekt wdrożenia wyników prac B+R.”, który uplasował się na wysokiej 3 pozycji uzyskując 52 pkt. w ramach oceny merytorycznej.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com