42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Wybór do dofinansowania w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 na projekty B+R przedsiębiorstw

Wyłoniono projekty do dofinansowania, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

W ramach konkursu złożono aż 105 wniosków z czego 63, uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej. Na etapie oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało 13 projektów o łącznej wysokość dofinansowania 7 699 553,71 zł. Pośród wyłonionych projektów znalazł się jeden, dla którego Euro Invest Group opracowywało dokumentacje aplikacyjną. Biorąc pod uwagę że był to jedyny projekt opracowywany przez EIG w tym konkursie możemy się pochwalić 100% skutecznością.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com