42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Konkurs dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR na lata 2014 – 2020 rozstrzygnięty!

Zakończono ocenę wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, którego organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem konkursu było podniesienie innowacyjności MSP, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Po zwiększeniu alokacji łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 753 mln zł.

W wyniki prac Komisji zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego zostało łącznie 196 projektów z czego 13 to projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim, a pozostałe 183 usytuowane są na terenie innych województw. Na liście zarekomendowanych do dofinansowania projektów znalazły się także projekty naszych klientów opracowane przy współpracy z nasza firmą.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com