42 661 27 87
kontakt@eig.net.pl

ul. Żeligowskiego 43/A/4
90-644 Łódź


Ogłoszono wyniki naboru do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W związku ze zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, do dofinansowania wybrano wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów. Na liście projektów rekomendowanych do wsparcia znalazły się projekty naszych klientów, dla których podjęliśmy się opracowania wniosków o dotacje. Łącznie na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się 84 projekty z czego 7 zlokalizowanych jest na terenie województwa mazowieckiego a pozostałe 77 usytuowane w innych województwach.


Wszystkie aktualności

Kampery

Projekt dofinansowany ze środków UE

Euro Invest Group 2014 © All rights reserved.

Projekt i wykonanie: DamianGuzek.com